Nấm Matsutake

Nấm Matsutake hay còn gọi là nấm Tùng Nhung, khai thác vào mùa thu ở núi rừng Bhutan